Primární reflexy

Jedná se o vrozené reakce novorozenců, které mají důležitý úkol pro zdravý vývoj dětí.

Primární reflexy

Jsou automatické reakce těla na určité podněty. Jsou přítomny od narození a pomáhají chránit a udržovat základní funkce organismu. Jde o vrozené reakce (reflexy) novorozence, které mají důležitý úkol pro zdravý vývoj dítěte. Když svůj úkol splní, mají přirozeně v určitou dobu vymizet

Například Moroův reflex, který se projevuje roztažení paží dítěte, když cítí neočekávaný pád nebo ztrátu podpory a možná začne i plakat. Moroův reflex je běžný primární reflex, který by měl s postupem věku každého dítěte ustoupit. Pokud tento reflex přetrvává déle než obvykle, může to ovlivnit schopnost dítěte v dalších motorických dovednostech spojených s postavením na nohy. 

Přetrvávající primární reflexy u dětí v předškolním, nebo školním věku mohou negativně postihnout následující oblasti:

 • smyslové vnímání
 • rovnováhu
 • koordinaci pohybů
 • schopnost učení
 • jemnou motoriku

Mohou také způsobovat následující problémy:

 • se psaním
 • se čtením
 • mohou simulovat problémy ADD, ADHD nebo autismu
 • příčina neuróz
Primární reflexy

Bohužel, ne vždy lze ovlivnit příčiny, proč primární reflexy přetrvávají. Může se jednat o rizikové těhotenství, náročný porod, infekční onemocnění v raném věku dítěte. Proto je důležitým faktorem zdravý psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce.

Psychomotorický vývoj dítěte

Psychomotorický vývoj dítěte je úzce spojen s primárními reflexy. Na začátku života miminka hrají primární reflexy klíčovou roli v základních životních funkcích a interakci s okolím. Děťátko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Tyto reflexy způsobují automatické, stereotypní pohyby, které pomáhají miminku již při procesu porodu a mají životně důležitou funkci v prvních týdnech života. Například, sací reflex umožňuje novorozenci sát z prsu matky automaticky. Během prvních měsíců života se tento reflex stává součástí dobrovolného sání, což je důležité pro výživu. Postupně se rozvíjejí další dovednosti, jako je zdvihání hlavy, otáčení, plazení a chůze. Ovládání těchto dovedností je spojeno s postupným vyprcháním primárních reflexů a nástupem dobrovolného
pohybu
.

Proto psychomotorický vývoj dítěte je procesem, během něhož primární reflexy ustupují a ustupují místo komplexnějším motorickým schopnostem, které dítě získává v průběhu času a zkušeností. Tato motorická schopnost přetrvává do určitého stupně vývoje dítěte a pak mizí v závislosti na stupni vývoje centrální nervové soustavy (CNS). 

Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: 

 • zpracovávat vizuální a zvukové informace
 • získávat rovnováhu a prostorové vidění
 • hrubou a jemnou motoriku
 • koordinaci ruka-oko
 • atd.

Postupem času se však primární reflexy snižují a ustupují do pozadí, což umožňuje rozvoj dobrovolné kontroly pohybů a komplexnějších dovedností. Psychomotorické dovednosti dítěte jsou přímo ovlivněny aktivitou primárních reflexů. Proto rozvoj rovnováhy, orientačních dovedností, koordinace pohybů i síly svalů souvisí s aktivitou primárních reflexů a psychomotorickým vývojem. Důležitá fáze v psychomotorickém vývoji dítěte je lezení.

Lezení

Lezení je jeden z nejdůležitějších pohybových vzorců. Dítě se tím naučí koordinaci ruka-oko (dívá se na pohyby rukou), což je nezbytné proto, abychom se dobře naučili číst a nevynechávali slova/ řádky. Lezením se také zlepší spolupráce vestibulární, proprioceptivní a visuální soustavy. Je z praxe dokázáno,  že hodně děti s problémy se čtením nelezlo.

Z neurologického pohledu jsou primární reflexy nepodmíněné reflexy, které jsou organizované na nižší úrovni řízení (vychází z mozkového kmene) a jejich vybavitelnost by měla být možná pouze v raných fázích vývoje nebo při neúplném vyzrání CNS. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku. Mnoho z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj

Primární reflexy mohou pak postihnout výše uvedené smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Z hlediska prevence je  problematika primárních reflexů opomíjena. Je proto důležité dbát na správný vývoj dítěte v prvním roce života a stimulovat tak psychomotorický vývojPřetrvávající primární reflexy, které způsobují u školáků poruchy učení a chování, u dospělých mohou způsobovat problémy se soustředěním a zvládáním stresu nebo bolesti hlavy odstraňujeme pomocí metody Neuro–vývojové stimulace a terapie.

Zdroje: VOLEMANOVÁ, MarjaPřetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0