O poradně

Informace o poradně a její zakladatelce.

Mgr. Matoušková

Mgr. Drahomíra Matoušková

Jsem speciální pedagog s dlouholetou praxí. Ve své odborné práci se specializuji na komplexní rozvoj dítěte a individuální, respektující přístup.  V poradně využívám metodu Neuro – vývojové stimulace, která patří do kategorie psychomotorických terapií. Zaměřuji se na inhibici primárních reflexů, také využívám přístupy speciální pedagogiky a metody senzorické integrace.

Vzdělání

Katedra speciální pedagogiky – psychopedie, logopedie, surdopedie na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze.

Doplňující vzdělání a specializace

  • neuro – vývojová stimulace NVS Pohybem se učíme
  • metody práce s dětmi s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem
  • rozvoj komunikace u dětí s PAS využitím AAK
  • rozvoj her a sociálních dovedností u dětí s PAS
  • respektovat a být respektován
  • metodika cvičení dětské jógy 
  • jógová terapie pro děti

Prostory poradny

Certifikace

Naše poradna je certifikovaným pracovištěm pro neuro-vývojovou stimulaci.

Certifikované pracoviště NVS

Spolupracujeme

Naše poradna spolupracuje s následujícími partnery.