Specializace poradny

Poradna se specializuje na identifikaci přetrvávajících primárních reflexů a následnou neuro-vývojovou stimulaci a terapii na jejích odstranění.

Identifikace přetrvávajících primárních reflexů

V rámci poradny provádíme  identifikaci přetrvávajících primárních reflexů. Jedná se o vrozené reakce novorozenců, které mají důležitý úkol pro zdravý vývoj dětí. Když svůj úkol splní, mají přirozeně v určitou dobu vymizet. Jenže někdy nevymizí a pak vznikají problémy.

K čemu slouží primární (novorozenecké) reflexy:

 • Ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte.
 • Od porodu zajišťují přežití novorozence.
 • Primární reflexní aktivita pomáhá rozvíjet nervová spojení v centrální nervové soustavě. Dítě se tak naučí nové dovednosti, čímž je pak daný reflex nahrazován vyššími mozkovými centry.

Přetvrávající primární reflexy můžou způsobovat následující potíže:

 • Problémy se psaním
 • Problémy se čtením
 • Symptomy ADHD, ADD
 • Problémy s koordinací a grafomotorikou
 • Problémy s učením
 • a další
Přetrvávající primární reflexy

Jak identifikujeme a řešíme přetrvávající primární reflexy v naší poradně:

 • Odhalíme je pomocí pohybových testů.
 • Cvičením zlepšíme senzorickou integraci a ovlivňujeme primární reflexy.

Pro identifikaci přetrvávajících primárních reflexů a následné řešení se můžete v naší poradně objednat pomocí rezervačního formuláře v rámci Komplexního vyšetření.

Inhibice primárníchích reflexů pomocí neuro-vývojové stimulace a terapie

Když se potvrdí přetrvávající primární reflexy, tak následuje neuro-vývojová stimulace a terapie. Stimulace vychází z poznatků neuro-vývojové terapie. Výzkumy potvrzují souvislost přetrvávajících primárních reflexů a psychomotorického vývoje s problémy učení i chování. Principy neuro-vývojové stimulace jsou založeny na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Metoda neuro-vývojové stimulace je vhodná pro děti již od 4 let.

Neuro-vývojová stimulace terapie

Neuro-vývojová stimulace slouží jako ověřený intervenční nástroj pro budování školních dovedností dítěte. Ne vždy se věk dítěte a jeho zralost pro nástup do školy shoduje. Dítě potřebuje mít schopnost se soustředit, umět sedět v klidu, držet správně tužku. Také potřebuje  řadu dobře vyvinutých očních pohybů pro sledování psaného textu bez toho, aby přeskakovalo slova nebo řádky. Dále by mělo mít dobrou rovnováhu, motorické dovednostiintegraci primárních reflexůsenzoricko – senzitivní integraci to vše je důležité, aby se dítě dobře učilo.

Jak provádíme neuro-vývojovou stimulaci a terapii v naší poradně:

 • Provádíme jednoduché cviky, napodobující pohyby vyvolané primárními reflexy.
 • Pomocí cvičení dáváme mozku druhou šanci, aby se naučil kontrolovat správné fungování těla.
 • Cvičí se každý školní den cca 5 – 10 minut.
 • Můžou jej cvičit děti již od 4 let a cvičení není omezeno věkem.

Pro objednání neuro-vývojové stimulace se můžete v naší poradně objednat pomocí rezervačního formuláře v rámci Komplexního vyšetření a následných Pravidelných kontrol.