Certifikovaná poradna neuro– vývojové stimulace

Pomocí nejnovějších metod neuro-vývojové stimulace řešíme problémy v učení a chování.

V poradně se zaměřujeme

Zaměřujeme se na odstranění, případně zmírnění problémů, které jsou zapříčiněny přetrvávajícími primárními reflexy.  

Jedná se zejména o následující oblasti: 

Poskytujeme zároveň odbornou péči dětem předškolního i školního věku s poruchami DYS, ADHD, ADD, PAS

V poradně zajišťujeme

Jednotlivými cviky se potlačuje aktivita přetrvávajících primárních reflexů a tím se mozek učí kontrolovat správné fungování těla. Metodou neuro-vývojové stimulace zlepšíme spojení mezi jednotlivými centry v mozku a spolupráci mozkových hemisférTím podpoříme školní dovednosti dítěte (čtení, psaní, počítání), řeč, grafomotoriku, správné držení těla a koordinaci pohybů. Také nabízíme odborné poradenství ohledně intervence symptomů specifických poruch učení a chování (poruchy DYS, ADHD, ADD) nebo PAS (poruchy autistického spektra).

Certifikované pracoviště NVS
Neurovývojová stimulace mozek

Bližší informace najdete v sekci Specializace.