Přetrvávající primární reflexy

Přetrvávající primární reflexy a jejich projevy

Přetrvávající primární reflexy

 Primární reflexní aktivita pomáhá rozvíjet nervová spojení v centrální nervové soustavě (CNS). Dítě se tak naučí nové dovednosti, čímž je pak daný reflex nahrazován vyššími mozkovými centry. Jak se vyšší mozková centra vyvíjejí, primární reflexy začínají postupně překážet a musí se inhibovat (utlumit). První primární reflexy inhibují  už po třech měsících od narození,  většina pak během prvních šesti a nejpozději dvanácti měsícůPokud přetrvávají, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj

Přetrvávající primární reflexy mohou pak postihnout

 • smyslové vnímání
 • koordinaci pohybů 
 • schopnost učení

Případné postižení i jen jedné funkce, negativně ovlivňuje i ty ostatní. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole apod.. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti. Někteří dospělí pak například díky tomu  špatně zvládají stres každodenního života. Mnoho z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj.

Problémy u jednotlivých typů přetrvávajících primárních reflexů

Moroův reflex (úlekový)

Moroův reflex
 • dítě neumí odfiltrovat žádné vnější stimuly – např. hluk z okolí ho natolik zaměstná (přetíží), že má
  problémy s koncentrací, soustředěním – hyperaktivita (ADHD) nebo naopak hypoaktivita (ADD)
 • extrémní plachost
 • malé sebevědomí
 • citlivost na světlo, problémy s černými písmenky na bílém papíře
 • alergie
 • agrese
 • emoční labilita
 • nemá rád překvapení
 • problémy s ovládáním pohybů očí
 • nepozná hranice (fyzické, emoční, prostorové ani časové)
 • v dospělosti – problém se zvládáním stresu, úzkosti, syndrom vyhoření, problémy se zažíváním

Tonický labyrintový reflex

Tonický labyrintový reflex
 • problémy s rovnováhou, nevolnost způsobená jízdou autem nebo autobusem
 • horší držení těla, hypertonus (TLR dozadu) nebo hypotonus (TLR dopředu) svalů, kulatá záda (TLR dopředu) nebo naopak tendence chodit po špičkách (TLR dozadu)
 • neschopnost vidět vzdálenosti
 • horší konvergence očí, děti píšou zdola nahoru
 • dítě se nenaučí otočit obraz v mozku – vidí svět vzhůru nohama
 • podpírání hlavy při psaní či položení hlavy obličejem na lavici
 • sed na židli na patách

Palmární a plantární reflex (úchopové reflexy rukou i nohou)

Palmární reflex
Palmární reflex
 • špatná jemná motorika (pohyby rukou)
 • špatné držení tužky (grafomotorika)
 • špatná artikulace – existuje spojení mezi pohyby rukou a pohyby úst (Babkin respons)
 • ruka může být hodně citlivá na dotek (např. nemá rádo různé materiály – písek, modelína, prstové
  barvy – nebo je naopak více vyhledává)
 • dítě dělá pohyby úst/ jazykem, když zkouší psát
Plantární reflex
 • špatné našlapování chodidla při chůzi
 • problémy s rovnováhou

Asymetrický tonický šíjový reflex

 • problémy s koordinací ruka-oko
 • problémy se psaním (je těžké ovládat ruku, dítě je brzy unavené)
 • problémy dát ruku přes střed těla – např. dítě, které píše pravou rukou, má problémy psát na levé
  straně papíru
 • nesoulad mezi mluveným a psaným projevem
 • problém s rozvojem laterálních pohybů očí, jako je sledování řádků očima, což je nutnost pro čtení i
  psaní
 • zhoršená automatická kontrola rovnováhy
 • bilaterální integrace – používání obou polovin těla odděleně
 • přetrvávání zkřížené nebo nejasné laterality (např. dítě neupřednostňuje jednu ruku při psaní) i po
  dovršení 8 let věku

Hledací a sací reflex

Hledací a sací reflex
 • jazyk zůstane v puse příliš vpředu (jazyk skoro kouká ven), tím je ztíženo žvýkání a polykání, dítě
  může slintat
 • problémy s mluvením/ artikulací
 • špatná jemná motorika
 • nadměrná citlivost v oblasti kolem pusy
 • dítě nemá rádo různé konzistence jídla

Spinální Galantův reflex

 • problém sedět v klidu
 • problémy s koncentrací a koordinací
 • špatné držení těla
 • pomočování nad 5. let věku
 • může se podílet na vývoji skoliózy

Přechodné reflexy

Landau reflex
 • špatná rovnováha
 • problémy s rychle střídajícími se pohyby: běhání, skákání na jedné noze, skákání snožmo, protože
  dítě nemůže vědomě natáhnout nohy
Symetricky tonický šíjový reflex
Přetrvávající primární reflexy
 • tendence „se zhroutit“, dítě skoro leží na konci školní hodiny hlavou na stole
 • špatná komunikace horní a dolní poloviny těla
 • veškeré problémy učení
 • nemůže normálně lézt (jedině s nohama nahoru nebo zablokovanými lokty)
 • problémy s opsáním textu z tabule
 • sedí na jedné nebo na obou nohou, „visí“ na židli, leží na stole
 • problémy zaostřit oči do dálky a rychle zpět, špatné 3D vidění
 • nemůže se soustředit, když musí neustále sedět v jedné poloze
 • hůř se naučí plavat (plave radši pod vodou)
 • přeskočilo fáze lezení (chůze je pro ně jednodušší)

Jestliže zjistíme přítomnost přetrvávajících primárních reflexů je potřeba pomocí psychomotorické terapie aplikovat jednoduché tělesné cvičení, které pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem a také  mezi mozkovými centry navzájem. Jedná se o metodu neuro-vývojová stimulace a terapie, která se snaží utlumit činnost nevyhaslých primárních reflexů, čímž mozek dostává druhou šanci vrátit se do prvního roku života, projít si fázemi, které byly opominuty a zafixovat si správné pohybové stereotypy.

Zdroje: VOLEMANOVÁ, MarjaPřetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0