Neuro-vývojová stimulace a terapie

Jak může Vašemu dítěti pomoci neuro-vývojová stimulace a terapie.

Neuro-vývojová stimulace a terapie

Neuro-vývojová stimulace a terapie jsou metody zaměřené na podporu a rozvoj nervového systému, zejména u dětí s neuro – vývojovými poruchami nebo jinými vývojovými výzvami. Tyto metody mohou zahrnovat různé cvičení, terapeutické aktivity a strategie zaměřené na podporu motorického, kognitivního a sociálního vývoje.

Neuro – vývojová stimulace a terapie může mít různé formy, kdy se přizpůsobuje individuálním potřebám dítěte. V praxi se osvědčily tyto prvky a metody:
 • Terapeutické cvičení: Speciální cvičení zaměřené na podporu motorického vývoje a síly.
 • Senzorická integrace: Aktivity, které stimulují a integrují senzorické informace, jako jsou dotek, sluch a rovnováha.
 • Hrací aktivity: Vhodně navržené hry a aktivity, které podporují rozvoj motorických dovedností, vnímání a sociálních schopností.
 • Vizuální a sluchová stimulace: Používání specifických vizuálních nebo sluchových podnětů k podpoře rozvoje smyslových schopností.
 • Terapie pohybovým vzorcům: Práce s určitými pohybovými vzorci a posturální kontrolou k podpoře správné motorické funkce.
 • Individuální plánování: Vytvoření terapeutického plánu odpovídajícího potřebám konkrétního dítěte, včetně sledování pokroku a přizpůsobení terapie podle potřeby.

Neuro -vývojová stimulace hraje důležitou roli i v oblasti předškolního vzdělávání a péči o děti. V tomto věku je důležité poskytovat stimulaci, která podporuje celkový rozvoj dětí, včetně motorických, kognitivních, sociálních a emočních aspektů.

  Některé z aspektů neuro – vývojové stimulace pro předškolní děti jsou:
 • Motorický rozvoj: Aktivity zaměřené na posilování svalů, zlepšování koordinace a podporu správného vývoje motorických dovedností.
 • Senzorická integrace: Podpora rozvoje smyslových dovedností prostřednictvím různých aktivit, které stimulují hmat, chuť, čich, sluch a zrak.
 • Kognitivní stimulace: Hry a aktivity, které podporují rozvoj kognitivních dovedností, jako je paměť, pozornost, řešení problémů a kreativita.
 • Sociální a emoční rozvoj: Aktivity, které podporují budování sociálních dovedností, sdílení, spolupráci a emoční inteligenci.
 • Individuální plánování: Uvažování o individuálních potřebách každého dítěte a poskytování stimulace odpovídající jeho aktuálnímu vývoji

Neuro-vývojová stimulace především slouží jako ověřený intervenční nástroj pro budování školních dovedností dítěte. Ne vždy se věk dítěte a jeho zralost pro nástup do školy shoduje. Dítě potřebuje mít schopnost se soustředit, umět sedět v klidu, držet správně tužku. Také potřebuje řadu dobře vyvinutých očních pohybů pro sledování psaného textu bez toho, aby přeskakovalo slova nebo řádky. Dále by mělo mít dobrou rovnováhu, motorické dovednosti, integraci primárních reflexů, senzoricko – senzitivní integraci to vše je důležité, aby se dítě dobře učilo. 

Výzkumy potvrzují souvislost přetrvávajících primárních reflexů a psychomotorického vývoje s problémy učení i chování. Pokud se dítě plazí nebo leze nestandardním způsobem je zapotřebí zpozornět. Za standardní způsob považujeme plazení křížovým vzorem, kdy se dítě plazí s bříškem na zemi, střídavě s pravou rukou a levou nohou a obráceně. Jiné způsoby lezení, například jen rukama nebo pouze jednostranně, ukazují na přetrvání primárních reflexů. Fázi lezení by dítě rozhodně nemělo přeskočit. Je to velmi důležitý vzorec pohybu, nejen pro zapojení hlubokých svalů trupu při pohybu, ale i pro propojení mozkových hemisfér, pro zlepšení koordinace pohybů, a dokonce pro oční pohyby. Pokud vidíme něco nestandardního v tomto období, máme velkou šanci, že na vině jsou právě přetrvávající primární reflexy. 

Po jednom roce běžnou fyzioterapií problémy nevyřešíme a bude potřeba cvičit speciální cviky na inhibici primárních reflexů pomocí neuro-vývojové terapie nebo neuro- vývojové stimulace.

Pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) je neuro -vývojová stimulace obzvláště důležitá, protože může pomoci v několika klíčových oblastech rozvoje. Vhodné metody jsou například:
 • ABA Terapie (Applied Behavior Analysis): Strukturovaná a individuálně přizpůsobená terapie zaměřená na změnu chování a rozvoj dovedností.
 • Senzorická Integrace: Aktivity a terapie, které pomáhají dětem lépe zpracovávat senzorické vjemy a zlepšovat koordinaci pohybů.
 • Komunikace a sociální dovednosti: Speciální terapie zaměřená na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, jako je komunikační a sociální dovednostní terapie.
 • Hry a aktivity s podporou: Strukturované hry a aktivity, které respektují potřeby a preference dětí s PAS, mohou podporovat rozvoj dovedností.
 • Vizuální pomůcky: Využívání vizuálních podnětů a pomůcek může pomoci dětem s PAS lépe porozumět a orientovat se ve svém prostředí.
 • Rodinná podpora: Rodiče a blízcí hrají klíčovou roli v podpoře rozvoje dětí s PAS. 

Výběr konkrétních metod by měl být individuální a přizpůsoben potřebám konkrétního dítěte. Spolupráce s odborníky na autismus a multidisciplinární přístup jsou v tomto ohledu klíčové. Důležité je, aby byly aktivity přizpůsobeny individuálním potřebám dítěte a aby byly prezentovány formou her a zábavy, což zvyšuje angažovanost a motivaci dětí v učení a rozvoji.

Neuro-vývojová stimulace a terapie

Intenzita a délka cvičení

Cvičební program trvá 9 – 12 měsíců, kdy se „vracíme v čase“ do psychomotorického období 3 – měsíčního dítěte. Principy neuro-vývojové stimulace jsou založeny na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Ty pak postupně slábnou a tím dochází ke změnám v centrální nervové soustavě a zmizení souvisejících potíží. Proto je potřeba cvičit poctivě každý den (cca 10 minut) a celou terapii dokončit. Během terapie postupně střídáme různé cviky od snadného zvedání hlavy až po lezení a používání všech částí těla najednou. Je možné, že zpočátku se stav dítěte zhorší. Nejdřív se totiž musí rozložit špatné pohybové a reflexní stereotypy a až poté se začínají vyvíjet nové, správné reakce.

Pro koho je stimulace a terapie určena

Metoda neuro-vývojové stimulace je vhodná pro děti už od 4 let a není omezena věkem. Je vhodná tedy pro děti i dospělé.

Zdroje: VOLEMANOVÁ, MarjaPřetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0